Godziny otwarcia

Nasze Przedszkole czynne jest zgodnie z projektem organizacyjnym w godzinach:

od 6.30 – do 17.00

w dni robocze od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole
i dni ustawowo wolnych od pracy.

W tym czasie odbywają się zajęcia planowane zmierzające do realizacji podstawy programowej, inspirowane przez nauczycielki
oraz podejmowane przez dzieci.
Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący zgodnie z planem urlopów na terenie Miasta Kraków.


Przedszkolowo.pl logo