Oferta edukacyjna

W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych. W naszym Przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości.

ORGANIZUJEMY DLA DZIECI :
-wesołe zabawy i ciekawe zajęcia,
-spotkania z ciekawymi ludźmi,
-atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze,
-lekcje muzealne,
-koncerty muzyczne organizowane przez Szkołę Muzyczną,
-wyjścia do Teatru „Groteska” i spotkania z teatrzykami w przedszkolu,
-udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę, inne przedszkola oraz instytucje pozaprzedszkolne,
kiermasze świąteczne,
-różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki
-wyjścia do muzeów

ORGANIZUJEMY DLA RODZICÓW :
-Zajęcia otwarte
-Pikniki Rodzinne
-Spotkania indywidualne
-Konsultacje ze specjalistami
-Warsztaty świąteczne
-Konkursy rodzinne

TRADYCJĄ PRZEDSZKOLA SĄ:
-Święto Pieczonego Ziemniaka
-Pasowanie na Przedszkolaka
-Zabawa Andrzejkowa
-Spotkanie z Mikołajem
-Jasełka Bożonarodzeniowe
-Obiad Wigilijny Dzieci z Pracownikami Przedszkola
-Dzień Babci i Dziadka
-Kiermasze świąteczne
-Dzień Przyjaźni
-Bal Karnawałowy
-Dzień Rodziny
-Dzień Dziecka

JESTEŚMY DUMNI :
-Z serdecznej, życzliwej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej dziecku i rodzicom.
-Z rodziców aktywnie współpracujących z przedszkolem
-Z przytulnych i bezpiecznie urządzonych sal, wyposażonych w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier, które rozwijają zainteresowania i zdolności naszych wychowanków.
-Ze stale doskonalonej organizacji pracy.
-Z wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
-Z troskliwej opieki na najwyższym poziomie.
-Z funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.
-Z pysznej, domowej kuchni.

WSPÓŁPRACUJEMY :
-ze Szkołą Podstawową Nr 26 i 29
-ze Szkołą Muzyczną przy ul. Józefińskiej
-Telewizją TVP Kraków
-Fundacją Internationaler Bund Polska (posiadamy Status Organizacji Goszczącej Wolontariat Europejski)
- Destination Poland w ramach projektu mobilności edukacyjnej «Erasmus+ - Kształcenie i szkolenia zawodowe».

Nauczycielki uczestniczą w różnych szkoleniach. W swojej pracy z dziećmi wykorzystują różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci:
-Metoda gimnastyki twórczej według R. Labana
-Metoda Dobrego Startu. M. Bogdanowicz,
-Kinezjologia edukacyjna. P. Dennisona,
-Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
-Pedagogika Zabawy
-Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss.
Przedszkolowo.pl logo