Podziękowania

Dyrektor, Nauczyciele i Dzieci
Samorządowego Przedszkola Nr 92
serdecznie dziękują :Firmie „Eurovia”
za bezinteresowną pomoc okazaną naszej placówce
w formie darowizny dla przedszkola,
którą traktujemy, jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy
w realizacji ważnych przedsięwzięć,
w trosce o uśmiech i edukację naszych dzieci.
Wyrażamy głęboką wdzięczność oraz życzymy powodzenia i wielu sukcesów.Przedszkolowo.pl logo