Projekty edukacyjne

Nasze przedszkole bierze udział w różnorodnych projektach edukacyjnych.

"Akademia wyobraźni Play Doh"

Akademia Wyobraźni Play-Doh to Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem Programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje.
Każde przedszkole biorące udział w programie otrzymuje bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych, który umożliwia prowadzenie z dziećmi warsztatów rozwijających ich zdolności plastyczne i wyobraźnię.
W trakcie zajęć dzieci poznają różne techniki wykonywanie prac, uczą się korzystać z ogólnodostępnych przyrządów w przedszkolu do modelowania ciastoliny.
Karty zadań, które przedszkola dostają w pakiecie materiałów opracowane są przez artystę i metodyka wychowania przedszkolnego.

"Dzieciaki Mleczaki"

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

"Kino za baterie"

Już po raz trzeci nasze przedszkole bierze udział w organizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania akcji "Kino za baterie". Program ten ma na celu edukację ekologiczną na temat oddziaływania baterii na środowisko naturalne oraz zbiórkę zużytych baterii i wymianę ich na nagrody filmowe, w postaci biletów do kina. Placówka biorąca udział w programie otrzymuje pojemnik do zbiórki zużytych baterii oraz materiały edukacyjne. Nagrodami za udział w programie są bilety do kina Cinema City oraz do Multikina.Bilety do kina przyznawane są w przeliczeniu: 2 kg zużytych baterii to 1 bilet do kina. Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców udało nam się już po raz czwarty wybrać z przedszkolakami do kina.

"Oczyścić atmosferę"

Projekt „Oczyść atmosferę” realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” realizowany jest na terenie województwa małopolskiego. Adresatami projektu są dzieci oraz nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych oraz przedszkolnych. Celem projektu „Oczyść atmosferę jest przekazanie dzieciom, a za ich pośrednictwem także rodzicom, podstawowych informacji na temat łatwych do zaobserwowania skutków środowiskowych zanieczyszczenia powietrza. W ramach realizacji projektu nasze starszaki wzięły udział w warsztatach pt. „Kto potrzebuje czystego powietrza?” , odbyli Ekologiczne Ślubowanie, a także stworzyli wspólną grupową książeczkę z rysunkami dzieci pt. „Przyroda naszym przyjacielem”


Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej
"Czyste powietrze wokół nas"


Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych,
których adresatami są: dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz rodzice i opiekunowie dzieci. Cele główne programu to wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.


"Kultura Dostępna"

"Kultura Dostępna" to oferta bezpłatnych lekcji muzealnych oraz spacerów edukacyjnych dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Obejmuje ponad 90 różnych tematów lekcji muzealnych, a także spacery edukacyjne. Lekcje realizujemy we wszystkich oddziałach MNK na wystawach stałych, jak również na wystawach czasowych.

"Biblioteka Przedszkolaka"

Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka
w przedszkolach publicznych.
Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej,
spersonalizowane książki typograficznej.
Każda inauguracja to wspólne czytanie książek z dziadkami i babciami przedszkolaków, będące inspiracją do kolejnych twórczych działań.
Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność minibibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych, a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.
Projekt jest kontynuowany przez przedszkola na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy z udziałem zapraszanych babć i dziadków.
Podczas kolejnych czytanek z udziałem babć i dziadków dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.Przedszkolowo.pl logo