Promocja przedszkola

Nasze Przedszkole podejmuje szereg różnorodnych działań mających na celu promocję placówki, dzięki czemu jest postrzegane jako instytucja godna zaufania i wychodząca naprzeciw potrzeb środowiska, rodziców i dzieci. Dyrektor, wice dyrektor i nauczyciele tworzą wizerunek aktywnej placówki poprzez :

1. na terenie placówki :
a). dbanie o poziom edukacji przedszkolnej przygotowując ciekawe i przemyślane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, które w środowisku rodziców skutkują pozytywna opinia o przedszkolu
b). dbanie o dobrą opinię przedszkola w środowisku poprzez pozytywne i życzliwe wypowiadanie się na jego tema
c). przedsięwzięcia przedszkolne: kiermasze świąteczne, imprezy, warsztaty z udziałem rodziców
d). wysoką jakość występów podczas uroczystości i imprez przedszkolnych
e). obsługę fotograficzną wydarzeń w przedszkolu, prezentację zdjęć rodzicom
f). dbanie o estetykę prezentowanych prac plastycznych w szatni
g). dbanie o dobrą współpracę z rodzicami, zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola oraz promowanie wśród rodziców akcji organizowanych na terenie placówki,
h). tablicę informacyjną dla rodziców (aktualizowanie ogłoszeń, podziękowań dla rodziców dzieci i innych informacji – zgodnie z planem pracy i planem uroczystości oraz bieżącymi sprawami)
i). podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji świątecznych
j). kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób – zacieśnianie więzi rodzinnych
k). dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem
l). dbanie o estetykę otoczenia i wygląd wewnętrzny oraz zewnętrzny budynku
ł). redagowanie gazetki przedszkolnej
m). prowadzenie kroniki przedszkolnej


2. poza placówką = współpraca z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym
a). wyjścia poza teren przedszkola, podczas których wdraża się dzieci do właściwego zachowania w miejscach publicznych i tym samym szerzy dobre imię przedszkola
b). udział dzieci w wydarzeniach i uroczystościach dzielnicy Podgórze
c). współpraca ze szkołami podstawowymi 26 i 29, Szkołą Muzyczną (udział w koncertach muzycznych), Ośrodkiem sportowym „Korona”, „Biblioteką” przy ul. Św. Kingi, Księgarnia przy ul. Kalwaryjskiej , jednostką Straży Pożarnej, Policji, zajezdnią MPK
d). współpraca z Radą Dzielnicy
e). współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3
f). aktywne włączanie się w akcje charytatywne „Szlachetna Paczka” „,Góra grosza”, „Zakręć się na pomaganie”, „Marzycielska Poczta. Napisz list do chorego dziecka”)
g). współpraca z Funduszem Partnerstwa
i). udział w akacjach proekologicznych („Sprzątanie świata”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Kino za baterie”)
j). udział w akacjach prozdrowotnych („Mamo, tato wolę wodę”, „Akademia Aquafresh:, "Dzieciaki Mleczaki"))
k). udział w akcjach „Bezpieczne przedszkole”, „Czytające przedszkole„ w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”
l). współpraca z TVP
ł). organizacja konkursów o zasięgu ogólnopolskim
m). współpraca z organizacją Destination Poland (praktyka zawodowa w ramach mobilności edukacyjnej Erasmus+)
n). współpraca z fundacją Internationaler Bund Polska (wolontariat europejski)
o). prowadzenie strony internetowej przedszkola


Przedszkolowo.pl logo