Promocja przedszkola

Nasze Przedszkole podejmuje szereg różnorodnych działań mających na celu promocję placówki, dzięki czemu jest postrzegane jako instytucja godna zaufania i wychodząca naprzeciw potrzeb środowiska, rodziców i dzieci. Dyrektor, wice dyrektor i nauczyciele tworzą wizerunek aktywnej placówki poprzez :

1. na terenie placówki :
a). dbanie o poziom edukacji przedszkolnej przygotowując ciekawe i przemyślane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, które w środowisku rodziców skutkują pozytywna opinia o przedszkolu
b). dbanie o dobrą opinię przedszkola w środowisku poprzez pozytywne i życzliwe wypowiadanie się na jego tema
c). przedsięwzięcia przedszkolne: kiermasze świąteczne, imprezy, warsztaty z udziałem rodziców
d). wysoką jakość występów podczas uroczystości i imprez przedszkolnych
e). obsługę fotograficzną wydarzeń w przedszkolu, prezentację zdjęć rodzicom
f). dbanie o estetykę prezentowanych prac plastycznych w szatni
g). dbanie o dobrą współpracę z rodzicami, zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola oraz promowanie wśród rodziców akcji organizowanych na terenie placówki,
h). tablicę informacyjną dla rodziców (aktualizowanie ogłoszeń, podziękowań dla rodziców dzieci i innych informacji – zgodnie z planem pracy i planem uroczystości oraz bieżącymi sprawami)
i). podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji świątecznych
j). kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób – zacieśnianie więzi rodzinnych
k). dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem
l). dbanie o estetykę otoczenia i wygląd wewnętrzny oraz zewnętrzny budynku
ł). redagowanie gazetki przedszkolnej
m). prowadzenie kroniki przedszkolnej


2. poza placówką = współpraca z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym
a). wyjścia poza teren przedszkola, podczas których wdraża się dzieci do właściwego zachowania w miejscach publicznych i tym samym szerzy dobre imię przedszkola
b). udział dzieci w wydarzeniach i uroczystościach dzielnicy Podgórze
c). współpraca ze szkołami podstawowymi 26 i 29, Szkołą Muzyczną (udział w koncertach muzycznych), Ośrodkiem sportowym „Korona”, „Biblioteką” przy ul. Św. Kingi, Księgarnia przy ul. Kalwaryjskiej , jednostką Straży Pożarnej, Policji, zajezdnią MPK (podanie dyrektora o zajęcia edukacyjne dla dzieci)
d). współpraca z Radą Dzielnicy (zapraszanie przedstawicieli Rady Dzielnicy XIII na przedszkolne uroczystości, udział w spotkaniu noworoczno-opłatkowym z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa)
e). współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3 (udział w spotkaniu dotyczącym organizacji Rady Szkoleniowej dla nauczycieli, wypełnianie dokumentacji dla koordynatora)
f). aktywne włączanie się w akcje charytatywne „Szlachetna Paczka” „,Góra grosza”, „Zakręć się na pomaganie”, „Marzycielska Poczta. Napisz list do chorego dziecka”)
g). współpraca z Funduszem Partnerstwa (warsztaty w przedszkolu „Bądźmy Eko”)
i). udział w akacjach proekologicznych („Sprzątanie świata”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Kino za baterie”, „Krakowskie dzieciaki to Eko Przedszkolaki”, walentynkowa akcja ekologiczne budki lęgowe, rozdawane przez przedstawicieli MPO Kraków oraz Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka)
j). udział w akacjach prozdrowotnych („Mamo, tato wolę wodę”, „Akademia Aquafresh)
k). udział w akcjach „Bezpieczne przedszkole”, „Czytające przedszkole„ w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”
l). udział w szkoleniach organizowanych poza przedszkolem (np. udział w szkoleniu dotyczącym wdrażania procesów informatyczno-alarmowych związanych z przekroczeniem norm stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Krakowie)
ł). współpraca z TVP (udział dzieci w nagraniach, organizacja Jasełek w siedzibie TVP Kraków)
m). organizacja konkursów o zasięgu ogólnopolskim :„Paryż oczami dziecka”, „Wianki, wianuszki bożonarodzeniowe”, "Francja wierszem malowana"
n). współpraca z organizacją Destination Poland (praktyka zawodowa w ramach mobilności edukacyjnej Erasmus+)
o). współpraca z fundacją Internationaler Bund Polska (wolontariat europejski)
p). prowadzenie strony internetowej przedszkola


Przedszkolowo.pl logo