Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"Wiersze, baśnie i bajeczki - wiosenne książeczki!"

Samorządowe Przedszkole nr 92 "Dworek na Krzemionkach" w Krakowie
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim
"Wiersze, baśnie i bajeczki - wiosenne książeczki!"


Cele konkursu:
pobudzanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci,
upowszechnianie kultury żywego słowa,
kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
rozwijanie zdolności plastycznych,
rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Regulamin:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie książeczki o tematyce związanej z wiosną (z tytułem, tekstem i ilustracjami).
Tekst może mieć formę opowiadania lub rymowanki.
Format pracy: maksymalnie A4.
Technika pracy dowolna (bez materiałów sypkich).
Prace mogą być indywidualne lub grupowe.
Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetyka, mile widziane książeczki otwierane w nietypowy sposób.
Ilość prac: maksymalnie 3 prace z jednej placówki (prosimy dobrze zabezpieczyć prace).
Każda praca powinna posiadać na odwrocie czytelną metryczkę: imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwę i adres placówki z numerem telefonu; imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w placówce organizatora.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Placówka zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celach promocyjnych.
Prace prosimy przesyłać do 3 kwietnia 2017 roku na adres:
Samorządowe Przedszkole nr 92 (filia)
ul. Krzemionki 33
30 – 525 Kraków
z dopiskiem "Konkurs - książeczka"

Dodatkowe informacje :
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2017 r.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl w terminie do 14 kwietnia 2017r.
Przewidziano nagrody główne oraz wyróżnienia, które wraz z dyplomami i podziękowaniami dla nauczycieli będą przesłane pocztą.
Prosimy zainteresowanych nauczycieli o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej A5 i znaczka, celem przesłania zaświadczeń potwierdzających udział w konkursie.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, októrych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.
Wszelkich informacji udziela nauczyciel przedszkola: Barbara Kotarba, telefon: 12 6560473.

Serdecznie zapraszamy!


Konkurs trwał do: 2017-04-03, 00:00
Konkurs 2017-02-22, 07:08 | autor: Sylwia Duśko
Przedszkolowo.pl logo