Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

„ILUSTRACJA OKŁADKI DO BAJKI O SMOKU WAWELSKIM”

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
" Ilustracja książki o Smoku Wawelskim "

Skład komisji:
- dyrektor przedszkola
- nauczycielki przedszkola

Podczas oceny prac konkursowych, komisja brała pod uwagę samodzielny wkład pracy dziecka.

kategoria 3 - 4-latki:
I miejsce
Mateusz Górak, 4 lata, os. Na Stoku Kraków

II miejsce
Dominik Dybowski
Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach

III miejsce
Julia Młyńczyk
Przedszkole nr 83 " Zuch " w Poznaniu

kategoria 5- 6 latki:
I miejsce
Wojtek Piechna
Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe " Wyspa Skarbów" Tomaszów Mazowiecki

II miejsce
Kalina Mroczkowska
Przedszkole nr 7 w Zakopane

III miejsce
Weronika Socha
Przedszkole nr 69 w Poznaniu

Wyróżnienie:
Magdalena Kępa -Samorządowe Przedszkole nr 110 w Krakowie
Wojciech Pytlik - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pogrzebieniu

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Konkurs trwał do: 2017-05-17, 23:59

„ILUSTRACJA OKŁADKI DO BAJKI O SMOKU WAWELSKIM”

Organizator: Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie.


Cele konkursu:
- przybliżenie uczestnikom konkursu utworów polskich baśni, bajek i legend
- propagowanie czytelnictwa
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci
- rozwijanie wrażliwości estetycznej

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.
2. Tematem konkursu jest zilustrowanie okładki książki do bajki o Smoku Wawelskim. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji.
3. Technika wykonania prac: dowolna. Format prac A4.
4. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 prace.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:imię i nazwisko autora, wiek, placówka, adres, telefon, imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę, adres e-mail nauczyciela, na który prześlemy dyplomy oraz podziękowania za przygotowanie dziecka do konkursu.
7. Do prac należy dołączyć oświadczenie, które powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka …………………………………………., na stronie internetowej organizatora konkursu: Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie, ul. Krzemionki 33, w celach organizacji konkursu, w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

8. Komisja konkursowa wyłoni po 3 prace w dwóch kategorii wiekowych, które zostaną nagrodzone:
• dzieci młodsze (3, 4 latki),
• dzieci starsze (5, 6 latki).
Pozostałe dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa (za pomocą poczty e-mail).

Dodatkowe informacje:

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 92 (www.dworeknakrzemionkach.przedszkolowo.pl ) nastąpi w dniu 19.05.2017 r.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce oraz na stronie internetowej Przedszkola nr 92 w Krakowie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na akceptację warunków regulaminu.
Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora w terminie 24.04.2017. – 17.05.2017 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 92
ul. Krzemionki 33
30-525 Kraków
tel. (012) 656 04 73

Konkurs trwał do: 2017-05-17, 23:59
Konkurs 2017-04-28, 10:40 | autor: Sylwia Duśko
Przedszkolowo.pl logo