Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"O Krakowie Ci ja !"

Samorządowe Przedszkole nr 92 "Dworek na Krzemionkach" w Krakowie
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
"O KRAKOWIE CI JA!"




Cele konkursu:
• kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z regionem Krakowa,
• pobudzanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci,
• rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Regulamin:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolnie wybranego symbolu Krakowa ( postać, zabytek, strój ludowy itp.)
3. Format pracy dowolny.
4. Technika pracy dowolna - płaska i przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.
5. Prace tylko indywidualne.
6. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetyka.
7. Ilość prac : maksymalnie 3 prace z jednej placówki ( prosimy dobrze zabezpieczyć prace ).
8. Każda praca powinna posiadać czytelną metryczkę: imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwę i adres placówki z numerem telefonu; imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca, adres e-mail.
9. Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w placówce organizatora.
10. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
11. Prace prosimy przesyłać do 8 grudnia 2017 roku na adres:

Samorządowe Przedszkole Nr 92 (filia)
ul. Krzemionki 33, 30 – 525 Kraków
z dopiskiem "Konkurs – O KRAKOWIE CI JA!"


12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 grudnia 2017r.
13. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie www.dworeknakrzemionkach.przedszkolowo.pl
14. Przewidziano nagrody główne oraz wyróżnienia, które wraz z dyplomami i podziękowaniami dla nauczycieli będą przesłane pocztą.
15. Podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie dzieci do konkursu zostaną przesłane na maila podanego w metryczce.
16. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.
17. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele przedszkola:
Barbara Kotarba, Sylwia Duśko
telefon: 12 6560473
Serdecznie zapraszamy !!!
Konkurs trwał do: 2017-12-08, 23:59
Konkurs 2017-11-03, 20:14 | autor: Sylwia Duśko
Przedszkolowo.pl logo