Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"O Krakowie Ci ja !"

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „O Krakowie ci ja!” Po naradach jury wyłoniono następujących zwycięzców:

I MIEJSCE
Wiktoria Ambroziak, lat 6
Odział Przedszkolny
Łyski 56, 16-070 Choroszcz
opiekun : Ewa Konarska

II MIEJSCE
Laura Pamuła, lat 5
Przedszkole Publiczne nr 3
ul. Lwowska 24, 34-100 Wadowice
opiekun : Aleksandra Smolec – Kuś

III MIEJSCE
Tymoteusz Bachowski, lat 3
Przedszkole Samorządowe w Modlniczce
ul. Św. Faustyny 5, 32-085 Modlniczka
opiekun : Wioleta Najduchowska – Zawalonka

Wyróżnienia
Bartek Stencel, lat 6
Niepubliczne Przedszkole Fundacji Dobroczyńca
ul. Majakowskiego 1, 81-198 Kosakowo
opiekun : Krystyna Tokarczak

Hanna Gabryś, lat 6
Przedszkole nr 6
ul. Szeroka 7, 43-450 Ustroń
opiekun : Mirosława Jaworska

Julia Łapińska, lat 4
Samorządowe Przedszkole nr 97
os. Kalinowe 11, 31-813 Kraków
opiekun : Jolanta Sokalska


Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów !
Dyplomy oraz nagrody zostaną wysłane pocztą.
Dla wszystkich nauczycielek, które w metryczce podały adres e-mail
zostaną przesłane drogą elektroniczną podziękowania za przygotowanie dzieci do udziału w konkursie.

Pozdrawiamy
organizatorki konkursu : Barbara Kotarba i Sylwia Duśko


Konkurs trwał do: 2017-12-08, 23:59

"O Krakowie Ci ja !"

Samorządowe Przedszkole nr 92 "Dworek na Krzemionkach" w Krakowie
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
"O KRAKOWIE CI JA!"
Cele konkursu:
• kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z regionem Krakowa,
• pobudzanie wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci,
• rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Regulamin:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolnie wybranego symbolu Krakowa ( postać, zabytek, strój ludowy itp.)
3. Format pracy dowolny.
4. Technika pracy dowolna - płaska i przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.
5. Prace tylko indywidualne.
6. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetyka.
7. Ilość prac : maksymalnie 3 prace z jednej placówki ( prosimy dobrze zabezpieczyć prace ).
8. Każda praca powinna posiadać czytelną metryczkę: imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwę i adres placówki z numerem telefonu; imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca, adres e-mail.
9. Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w placówce organizatora.
10. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
11. Prace prosimy przesyłać do 8 grudnia 2017 roku na adres:

Samorządowe Przedszkole Nr 92 (filia)
ul. Krzemionki 33, 30 – 525 Kraków
z dopiskiem "Konkurs – O KRAKOWIE CI JA!"


12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 grudnia 2017r.
13. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie www.dworeknakrzemionkach.przedszkolowo.pl
14. Przewidziano nagrody główne oraz wyróżnienia, które wraz z dyplomami i podziękowaniami dla nauczycieli będą przesłane pocztą.
15. Podziękowania dla nauczycieli za przygotowanie dzieci do konkursu zostaną przesłane na maila podanego w metryczce.
16. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.
17. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele przedszkola:
Barbara Kotarba, Sylwia Duśko
telefon: 12 6560473
Serdecznie zapraszamy !!!
Konkurs trwał do: 2017-12-08, 23:59
Konkurs 2017-11-03, 20:14 | autor: Sylwia Duśko
Przedszkolowo.pl logo