Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Znane i nieznane zabytki Paryża"

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Znane i nieznane zabytki Paryża”


I MIEJSCE
Milena W., lat 6
Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

II MIEJSCE
Helena Sz., lat 6
Samorządowe Przedszkole Nr 33 w Krakowie

III MIEJSCE
Kacper K., lat 5
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łańcucie

WYRÓŻNIENIA
Maja F., lat 6
Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

Milena W., lat 6
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Skawinie

Dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom
za udział w konkursie oraz życzymy powodzenia
w dalszym rozwijaniu swoich pasji.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
nagrody i dyplomy już zostały wysłane pocztą.


Konkurs trwał do: 2018-12-20, 00:00

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Znane i nieznane zabytki Paryża"

Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie
serdecznie zaprasza do udziału w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Znane i nieznane zabytki Paryża”

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.
2. Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3, dowolną techniką.
3. Każda placówka może przysłać maksymalnie 3 prace.
4. Prace powinny być opatrzone metryczką (napisaną na komputerze) zawierającą : imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, telefon, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
7. Prace należy przysyłać do 20 grudnia 2018r na adres :

Samorządowe Przedszkole Nr 92 (filia)
ulica Krzemionki 33
30-525 Kraków
z dopiskiem „konkurs plastyczny”

osoba odpowiedzialna : mgr Sylwia Duśko


Konkurs trwał do: 2018-12-20, 00:00
Konkurs 2018-10-19, 09:44 | autor: Sylwia Duśko
Przedszkolowo.pl logo