Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Paryż oczami dziecka

Samorządowe Przedszkole Nr 92 w Krakowie
serdecznie zaprasza do udziału w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
pt. „Paryż oczami dziecka.”


REGULAMIN KONKURSU :
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.
2. Prace powinny być wykonane w formacie A4, dowolną techniką.
3. Każda placówka może przysłać maksymalnie 3 prace.
4. Prace powinny być opatrzone metryczką (napisaną wyraźnie, najlepiej na komputerze) zawierającą : imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, telefon, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
6. Prace należy przysyłać do 15 listopada 2016r na adres :

Samorządowe Przedszkole Nr 92 (filia)
ulica Krzemionki 33
30-525 Kraków
z dopiskiem „konkurs plastyczny”

osoba odpowiedzialna : mgr Sylwia Duśko
Konkurs trwał do: 2016-11-15, 00:00
Konkurs 2016-09-28, 11:34 | autor: Sylwia Duśko
Przedszkolowo.pl logo