Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Francja wierszem malowana

Dnia 24 marca nastąpiło rozstrzygnięcie
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli i Rodziców
"Francja wierszem malowana".

Na konkurs wpłynęło 61 wierszy.

Laureaci :

I MIEJSCE
Pani Marzena Stępnik
za wiersz "Francuska mucha"

II MIEJSCE
Pani Katarzyna Bocheńska
za wiersz "Fancusko - polski szyk"

III MIEJSCE
Pani Elżbieta Skuza
za wiersze "Wersal", "Podróż", "Przysmak", "Zagadka", "Artysta"

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Nagrody i dyplomy prześlemy pocztą.Konkurs trwał do: 2017-03-20, 00:00

Francja wierszem malowana

Samorządowe Przedszkole Nr 92 w Krakowie
serdecznie zaprasza do udziału w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Francja wierszem malowana”


Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych Rodziców oraz Nauczycieli.
2. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość wierszy i rymowanek na temat Francji.
3. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze i rymowanki własnego autorstwa.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
7. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
8. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Prace należy przysyłać do 20 marca 2017r
na adres :


Samorządowe Przedszkole Nr 92 (filia)
ulica Krzemionki 33
30-525 Kraków
z dopiskiem „konkurs literacki”

lub pocztą elektroniczną :

przedszkole_92@interia.pl

wpisując w tytule wiadomości „konkurs literacki”

osoba odpowiedzialna : mgr Sylwia Duśko


Konkurs trwał do: 2017-03-20, 00:00
Konkurs 2016-09-29, 09:09 | autor: Sylwia Duśko
Przedszkolowo.pl logo