Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 92
w roku szkolnym 2018/2019


GRUPA I
1. Pani Anna Szajna – Olszowy
2. Pani Ursula Miętka - O'Donoghue
3. Pani Agnieszka Dziaduś
4. Pani Maria Król

GRUPA II
1. Pani Agata Pyzalska – Horośko
2. Pani Monika Salisbury Monika
3. Pani Aleksandra Usarz Aleksandra

GRUPA III
1. Pani Agnieszka Witosińska
2. Pani Agnieszka Orzechowska
3. Pani Joanna Podkomorzy - Kasprzyk
4. Pani Aleksandra Pałczak – Czajkowska


Przedszkolowo.pl logo