Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 nie została jeszcze rozpoczęta.
Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2017/2018
podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.
Przedszkolowo.pl logo