Wizja i Misja

WIZJA


W Dworku na Krzemionkach śmiech i wrzawa


zdrowie, kultura i dobra zabawa.


Każdy z nas chętnie do dworku spieszy,


zabawą i ruchem w ogrodzie się cieszy.MISJA

• przekazujemy wartości moralne poprzez kontakt z literaturą dziecięcą;
• kultywujemy tradycje patriotyczne i zwyczaje ludowe;
• stwarzamy warunki do poznawania i stosowania przepisów savoir vivre` u;
• dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie dziecka poprzez stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego dziecka z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego;
• promujemy zdrowy styl życia;
• wykorzystujemy na co dzień zabawy ruchowe, gry zespołowe, zabawy terenowe uwzględniające zasady bezpieczeństwa;
• naszymi walorami są: kompetentna kadra pracowników, bardzo dobre warunki lokalowe, piękny ogród, serdeczna, życzliwa, sprzyjająca dziecku i rodzicom atmosfera;
• jesteśmy otwarci na propozycje rodziców oraz ich aktywne włączenie się w realizację proponowanych przez nas zadań.
Przedszkolowo.pl logo